Amalia Day Spa

Amalia Day Spa
270 Norton Street
Leichhardt NSW 2040
Australia
Phone: 0410 821 446